هر سیبک فرمان ، از یک طرف به طبق ها و از طرف دیگر به متعلقات چرخ متصل می شود.فرمان خودرو را به هر طرف بچرخانید،این قطعه هم چرخ ها را به همان طرف می چرخاند.سیبک ها همواره تحت فشار نیروهای کششی هستند و تلاش می کنند که از میزان اصطحکاک به وجود آمده در بین قطعات بکاهند.

سیبک فرمان پژو 206

سیبک فرمان پژو 405

سیبک فرمان پیکان

سیبک فرمان تیبا

سیبک فرمان پراید